Vecordia

Military Camp Festival, Warszawa: Klub Progresja 02.09.2011.

1.Magda Przychodzka i Grzegorz "Grzesław" Krzyżanowski, Vecordia

2.Magda Przychodzka, Vecordia

3.Ernest Grabowski - Patela, Vecordia

4.Cezary "Zapor" Zaporowski i Magda Przychodzka, Vecordia

5.Ernest Grabowski - Patela i Cezary "Zapor" Zaporowski, Vecordia

6.Cezary "Zapor" Zaporowski i Grzegorz "Grzesław" Krzyżanowski, Vecordia

7.Magda Przychodzka, Vecordia

8.Magda Przychodzka i Ernest Grabowski - Patela, Vecordia

9.Magda Przychodzka i Ernest Grabowski - Patela, Vecordia

10.Grzegorz "Grzesław" Krzyżanowski i Magda Przychodzka, Vecordia

11.Ernest Grabowski - Patela, Vecordia

12.Cezary "Zapor" Zaporowski, Vecordia

13.Magda Przychodzka, Vecordia

14.Magda Przychodzka, Vecordia

15.Vecordia

16.Ernest Grabowski - Patela, Vecordia

17.Magda Przychodzka i Cezary "Zapor" Zaporowski, Vecordia

18.Magda Przychodzka, Vecordia

19.Cezary "Zapor" Zaporowski i Grzegorz "Grzesław" Krzyżanowski, Vecordia

20.Vecordia

21.Cezary "Zapor" Zaporowski i Magda Przychodzka, Vecordia

22.Grzegorz "Grzesław" Krzyżanowski, Vecordia

23.Cezary "Zapor" Zaporowski i Grzegorz "Grzesław" Krzyżanowski, Vecordia

24.Cezary "Zapor" Zaporowski i Magda Przychodzka, Vecordia