RPWL

Warszawa: Klub Progresja. 29.04.2012.

1.Yogi Lang, RPWL

2.RPWL

3.Werner Taus, RPWL

4.Markus Jehle i Yogi Lang, RPWL

5.Kalle Wallner, RPWL

6.Kalle Wallner i Yogi Lang, RPWL

7.Werner Taus, RPWL

8.Yogi Lang, RPWL

9.Kalle Wallner, RPWL

10.Yogi Lang, RPWL

11.Yogi Lang, RPWL

12.Marc Turiaux, RPWL

13.Werner Taus, RPWL

14.Werner Taus i Kalle Wallner, RPWL

15.Kalle Wallner i Yogi Lang, RPWL

16.Werner Taus, RPWL

17.Kalle Wallner, Werner Taus i Marc Turiaux, RPWL

18.RPWL

19.Kalle Wallner i Markus Jehle, RPWL

20.Kalle Wallner, RPWL

21.Markus Jehle i Yogi Lang, RPWL

22.Yogi Lang, RPWL

23.Yogi Lang, RPWL

24.Yogi Lang, RPWL

25.Kalle Wallner, RPWL

26.Yogi Lang, RPWL

27.Kalle Wallner i Markus Jehle, RPWL

28.Yogi Lang, Werner Taus i Markus Jehle, RPWL

29.Kalle Wallner, RPWL

30.Kalle Wallner, RPWL

31.Marc Turiaux, RPWL

32.Marc Turiaux, Kalle Wallner i Werner Taus, RPWL

33.Werner Taus, RPWL

34.RPWL

35.RPWL