Red Box w Trójce

Warszawa: Studio im. Agnieszki Osieckiej 27.03.2011.