Perfect - Dzieciom Ulicy

Warszawa: Klub Stodoła 13.11.2013.

1.Grzegorz Markowski, Perfect

2.Piotr Szkudelski, Perfect

3.Jacek Krzaklewski, Perfect

4.Wojciech Morawski, Perfect

5.Dariusz Kozakiewicz, Perfect

6.Dariusz Kozakiewicz, Perfect

7.Jacek Krzaklewski, Perfect

8.Grzegorz Markowski, Perfect

9.Perfect

10.Grzegorz Markowski, Perfect

11.Piotr Urbanek & Jacek Krzaklewski, Perfect

12.Grzegorz Markowski, Perfect

13.Piotr Urbanek, Perfect

14.Dariusz Kozakiewicz & Grzegorz Markowski, Perfect

15.Jacek Krzaklewski, Perfect

16.Dariusz Kozakiewicz & Grzegorz Markowski, Perfect

17.Perfect

18.Dariusz Kozakiewicz, Perfect

19.Dariusz Kozakiewicz, Piotr Szkudelski & Grzegorz Markowski, Perfect

20.Perfect

21.Piotr Urbanek & Jacek Krzaklewski, Perfect

22.Grzegorz Markowski & Piotr Urbanek, Perfect

23.Jacek Krzaklewski, Perfect

24.Dariusz Kozakiewicz & Piotr Szkudelski, Perfect

25.Perfect

26.Perfect

27.Grzegorz Markowski & Piotr Urbanek, Perfect

28.Dariusz Kozakiewicz, Piotr Szkudelski & Grzegorz Markowski, Perfect

29.Jacek Kleyff, Perfect

30.Piotr Urbanek & Jacek Krzaklewski, Perfect

31.Dariusz Kozakiewicz & Grzegorz MarkowskiPerfect

32.Grzegorz Markowski, Perfect

33.Wojciech Morawski & Piotr Urbanek, Perfect

34.Perfect

35.Dariusz Kozakiewicz, Perfect

36.Piotr Urbanek, Dariusz Kozakiewicz & Jacek Krzaklewski, Perfect

37.Perfect

38.Grzegorz Markowski & Piotr Urbanek, Perfect

39.Dariusz Kozakiewicz, Piotr Szkudelski & Piotr Urbanek, Perfect

40.Perfect