NAO

Warszawa: Chwila Da Club, 15.06.2012.

1.Edyta Glińska, NAO

2.Wojciech Śmierzyński, NAO

3.DeMonique i Edyta Glińska, NAO

4.Grzegorz Maksymiuk, NAO

5.Łukasz Pasternak, NAO

6.Edyta Glińska, NAO

7.Wojciech Śmierzyński, NAO

8.Łukasz Pasternak, NAO

9.Grzegorz Maksymiuk, NAO

10.Łukasz Pasternak, NAO

11.Łukasz Pasternak, NAO

12.Grzegorz Maksymiuk, NAO

13.Edyta Glińska i Łukasz Pasternak, NAO

14.Wojciech Śmierzyński, NAO

15.Grzegorz Maksymiuk i Łukasz Pasternak, NAO

16.Grzegorz Maksymiuk, NAO

17.Edyta Glińska i Grzegorz Maksymiuk, NAO

18.Edyta Glińska i Grzegorz Maksymiuk, NAO

19.Wojciech Śmierzyński, NAO

20.Grzegorz Maksymiuk i Łukasz Pasternak, NAO

21.Edyta Glińska, NAO

22.Łukasz Pasternak, NAO

23.Edyta Glińska i Grzegorz Maksymiuk, NAO

24.Edyta Glińska, NAO

25.Edyta Glińska i Wojciech Śmierzyński, NAO

26.Łukasz Pasternak, NAO

27.NAO