Ceti - Jubileusz Grzegorza Kupczyka

Warszawa: Klub Progresja 21.04.2012.