Benefis Marka Niedźwieckiego

Warszawa: Studio im. Agnieszki Osieckiej 19.12.2011.